repeated records

MYSQL tekrar eden kayıtları bulmak