mysqli error

Hem PHP hem de Mysql hataları görmek istersek nasıl bir kod yazmalıyız?