list

list fonksiyonu ile dizi elemanlarını çağırmak