dizi

PHP ile Tüm karakterleri diziye çevirmek
list fonksiyonu ile dizi elemanlarını çağırmak